ÁSZF

Kedves Partnerünk!

 

Köszönjük, hogy a Basic’s Online-t választotta. Kínálatunkban minden berendezést megtalál, amire cégének szüksége van. Ha nem így lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonszámunkon, illetve e-mailen: info@basic-online.hu

 

Cégnév:  BASIC´S Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:  BASIC´S Hungária Kft.
Székhely:  1225 Budapest, Bányalég u. 36-38.
Fióktelephelyek: 8440 Herend, Iparterület Hrsz.: 10/75 | 8448 Ajka-Bakonygyepes, Fecske u. 4/D. | 8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 44.
E-mail elérhetőség:  info@basic-online.hu
Honlap:  www.basic-online.hu
Bank neve:  K&H BANK  Nyrt. 
Bankszámla: HUF  10400810-00019806-00000006
Deviza számla: EUR  10400810-00026077-00000006
Statisztikai számjel:  14069831-5190-113-01
Bejegyzi Cégbíróság:  Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzék száma:   Cg. 01-09-887507
Adószám:   14069831-2-43
Közösségi adószám:  HU14069831
Közösségi adószám érvényességének kezdete:  2007.10.16
Bejegyezve:  2007. október 18. 
Létesíti okirat kelte:  2007. október 05.

Szállítási Kondíciók
Termékeinket futárpartnerünk közreműködésével juttatjuk el Önhöz. A szállíthatóság módja szempontjából megkülönböztetünk kis csomagot és raklapos küldeményt.

Kis csomag
A kis csomag maximális mérete 80 x 80 x 80 cm, maximális tömege 40 kg. A kis csomag szállítási díja Magyarország határain belül bruttó 1.905 Ft, eltérő esetben a terméknél külön megjegyzést talál. Bruttó 50.000 Ft értékű rendelés felett ingyenes! Utánvéti díjat nem számítunk fel. 

Raklapos csomag
Raklapos küldemény a 80 x 80 x 80 cm-es méretet, vagy 40 kg-ot meghaladó termék. Raklapos díjszabásunk a következő:
- Országon belül eltérő megegyezés hiányában előre utalás esetén palettánként nettó 11.000 Ft szállítási költséggel kalkulálunk, utánvételes fizetés esetén pedig palettánként 15.000 Ft-ot számolunk fel.
- A szállítás utcaszintig történik.

 

Nagyértékű rendelés esetén  a szállítási költséggel kapcsolatban kérje ajánlatunkat!

Vásárlását,  érdeklődését  előre  is  köszönjük,  a  megrendelést  alábbi  Üzletkötési  Feltételek szerint teljesítjük:

 

1. Általános 


Célunk,  hogy  megrendelőinket  elégedett  felhasználókká  tegyük.  Az  Általános Szerződéskötési Feltételek célja, hogy szabályozza a vásárló és az eladó jogait, kötelességeit. Az alábbi általános üzletkötési feltételekben megfogalmazottak minden megrendelővel kötött üzletre  érvényesek.  Alapesetben  ügyfeleink vállalkozások, önálló  jogi  személyiséggel rendelkező cégek. A  megrendelések  teljesítése  során  kizárólag  ezen  feltételek  érvényesek. Egyedi  feltételek érvénybe lépése  csak  a  megrendelő  részére  küldött  írásos  elfogadói nyilatkozattal történik.

 

2.  Ajánlatok


A feltüntetett kondíciók nem minősülnek konkrét ajánlattételnek. Az időközbeni eladás jogát fenntartjuk.  A megrendelés/megbízás  elfogadása  kizárólag  írásos visszaigazolás  küldése esetén érvényes.

 

3.  Árak


A  termékek mellett szereplő árak „Ab  Werk” (Szállító  telephelyi  átvétel) árak, nem tartalmazzák a csomagolás, betárolás, szállítás költségét. Kivételt képeznek azok a termékek, melyeket „díjtalan  házhozszállítás”-sal  jelöltünk. Ebben az esetben a megjelölt ár az áru megrendelő által megjelölt szállítási címen – földszinten – történő átadásáig minden költséget tartalmaz. Csomagolóanyag  visszavételét,  elszállítását  csak  ellenérték  fejében  vállaljuk. Törekedünk  arra,  hogy  a felhasznált csomagolóanyag újrahasznosítható  anyagból  készüljön. A listában lévő termékeknél a feltüntetett árak nettó árak, de a termékre vonatkozó oldalon a mindenkor érvényes ÁFA  értékével növelt bruttó  ár  is  szerepel. Fenntartjuk  magunknak a jogot, hogy az írásos  visszaigazoláson  szereplő  árat  a gyártó visszaigazolása  alapján módosítsuk. A termékek árai  330  Ft/Euro árfolyamig  érvényesek, az árfolyam változása esetén a visszaigazolásban szereplő ár az irányadó. 

 

4.  Fizetés


A  termékek  ellenértékét  utánvéttel,  előre  utalással,  készpénzzel  telephelyi  átvétellel, átutalással lehet kiegyenlíteni. Az átutalással történő számlázás feltétele előzetes egyeztetés a Szállító és a Megrendelő között. Átutalás esetén késedelmes fizetéskor késedelmi kamat kerül felszámításra,  melynek  mértéke  a mindenkori jegybanki alapkamat  összege.  Téves utalás, vagy elállás esetén a visszajáró összeget a banki költségekkel csökkentve utaljuk vissza. 

 

5.  Szállítás


A  szállítás  dátumaként  a  visszaigazoláson  megjelölt  dátum  tájékoztató  jellegű,  amelynek betartásáért mindent megteszünk, de felelősséget nem vállalunk. Megrendelő felé felelősséget kizárólag olyan, írásban megadott szállítási határidőért vállalunk, ahol a dátum a megrendelés létrejöttének egyik alapfeltétele volt. Részteljesítés jogát fenntartjuk, a Megrendelő kifejezett kérésére  egyben  történő  szállítást  is  végzünk.  A  szállítási  késedelem  csak  abban  az  esetben jogosítja fel a Megrendelőt  az  elállásra,  ha  a  két  fél  által  ésszerűnek  mondott  pótlólagos határidő  –  amely  minimum  2  hét  –  is  eredménytelenül  eltelt.  Amennyiben a szállítási késedelem tőlünk független okból következik be, a késedelemért felelősséget nem vállalunk. A szállítási késedelemből eredő kártérítésre a Megrendeli maximum a szerződés összegéig a Szállító  hanyagságából  felróható  ok  következtében  jogosult.  Amennyiben  a  termék  jellege úgy  kívánja  vagy  lehetővé teszi,  Szállító  jogosult szétszerelt,  szerelésre  kész  állapotban szállítani. 

 

6.  Kockázatviselés


A  termék  állapotromlásával  kapcsolatban  fennálló  kockázatot  a  Szállító  a  termék  átadásáig viseli. Amennyiben  a  termék  szállítása  egyedi  ajánlatot  igényel, Szállító a kockázatot a szállítócég  képviselőjének  átadásáig  viseli. Megrendelő  köteles  a  termék  állapotát  átvételkor ellenőrizni, és a szállítást végző személlyel az esetleges eltérés tényét írásban rögzíteni. 

 

7.  Garancia


Hiányos  teljesítés  esetén  Szállító  jogosult  eldönteni,  hogy  a  teljesítést  hiánypótlással, javítással  vagy  termékcserével  teszi  teljessé.  Hiányos  teljesítést  14 napon belül kell  a Megrendelőnek  jeleznie,  ennél  később  érkező  észrevételeket  Szállító  nem  köteles automatikusan orvosolni. A hiányos teljesítés bizonyításának terhe a Megrendelőé. A hiányos teljesítés  késedelmes  vagy  nem  kielégítő  pótlásával  Megrendelő  kártérítésre  jogosult, melynek mértéke  a részteljesítés és  a teljes  érték közötti különbözet.

 

Amennyiben a hiányos teljesítésből  adódóan  Megrendelő  részére  a  termék  nem  teljesíti  a  használhatóság követelményeit, jogosult elállni a szerzidéstől. Amennyiben a hiányos teljesítés a Megrendelő által a termék nem szakszerű használatából adódik, a reklamációt Szállító nem fogadja el. A termékek tulajdonságaival  kapcsolatban  a gyártó  katalógusában  szereplő  értékek  az irányadóak,  a  gyártó  reklámjaiban,  egyéb vásárlás  ösztönző  programjaiban szereplő tulajdonságokért  felelősséget nem vállalunk. Szállító felelőssége a terméktulajdonságokat illetően addig terjed ki, ameddig Szállító a gyártó felé érvényesíteni tudja azokat. Reklamáció elfogadásának feltétele a szóban forgó termék Szállító általi vizsgálata. 

 

Az  általános  garanciális  idő 3 év.  Ettől  termékenkénti  eltérés  lehetséges. A  garancia érvényesítésének feltétele a termék rendeltetésszerű használata. A garancia nem vonatkozik a használatból eredi kopás, elfáradás jellegű hibákra. A garanciát a gyártó általi szakvélemény kizárhatja.  A  Szállító  pótlólagos  garanciát nem  vállal,  a  gyártó általi  eredeti  garanciák  teljes  egészében biztosítottak. 

 

8. Szavatosság, jótállás


Jogos  minőségi  illetve  mennyiségi  kifogás  esetén  a  szavatossági,  ill.  -  ahol  a  jogszabály kötelezi  jótállást  ír  elő  -  jótállási  kötelezettséget  Szállító  a törvényi előírások szellemében teljesíti.  A  törvényes  szavatossági  idő  24  hónap.  A  szavatossági,  jótállási  igények  minden esetben a Szállító által kiállított számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. A termék átvétele  után  azokért  a  meghibásodásokért,  melyekre  a  jótállás  egyébként  érvényes,  de  a vevőnél nem rendeltetésszerű használat következtében keletkeztek Szállító nem vállal felelősséget. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésibb az áru átvételétől számított 12 hónapon belül kell jelezni.  

 

A  reklamációt  írásban  kell  jelezni,  a  jótállási  idő szempontjából  a  számla  teljesítési dátuma  az  irányadó.  A  minőségi  reklamáció  megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a szerződi felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes  számlázott  összegre  vonatkozó  fizetési  kötelezettségre.  A meghibásodott  termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a vevőnek nincs joga más kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelnie. 

 

9.  Termék visszavétele, elállási jog


Nem a webáruházi felületen megrendelt egyedi megrendelés alapján az országba szállított termék rendelésekor elállás esetén a gyártó által kalkulált visszaszállítási és visszavételi költséget Megrendelőnek meg kell térítenie.

Megrendelőnek joga az árut 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldést nem szükséges indokolni.

 

Alábbi feltételek szerint történik a visszavétel, elállás rendezése:

- Az elállási jog csomagolásában bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolású termékre vonatkozik. A termékről egyértelműen megállapítható, hogy nem volt használatban.
- Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.
- A visszavételre, elállásra vonatkozó kérést írásban (e-mailben vagy faxon) kell bejelenteni.
- Az áru ellenértékét legkésőbb a sértetlen áru megérkezését követő 10 munkanapon belül visszautaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.
- A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszaszállításának költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, Megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is.
- A visszavétel csak az eladóval való előzetes egyeztetés után, az eladó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és  eredeti csomagolással lehetséges.
- Az elállási jog a standard kínálatában nem szereplő, megrendelésre gyártott, valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik (pl.: extra szín vagy méret, különleges mennyiségi kedvezmény, stb.).

 

10. Tulajdonjog fenntartása


A  szállítás  tulajdonjog  fenntartással  történik:  az  üzleti  kapcsolatból  adódó  valamennyi követelés  kielégítésével  száll  át  Megrendelőre  a  tulajdonjog. Megrendeli jogosult  az üzletmenet  keretében  a  jogfenntartás  alá  esi  árut  feldolgozni  vagy  továbbértékesíteni.  A továbbértékesítésből  származó  árbevétel  a Megrendelővel szemben fennálló  valamennyi követelés  erejéig  Szállítót  illeti  meg.  Más  árukkal  való  összekapcsolás,  feldolgozás  esetén  a résztulajdon értékarányosan Szállítóra száll a jogfenntartás ideje alatt. Az áru ellenértékének nem  normál  üzletmenet  szerint  történi  befolyásával  járó  plussz  költségeket Megrendelő köteles viselni. 

 

11. Termékadatok


A terméktulajdonságok, úgymint méret, szín, súly, terhelhetőség, tárolási kapacitás, és egyéb fizikai jellemzik feltüntetése a Szállító legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a gyártók által rendelkezésre  bocsátott  adatok  alapján  történt.  Az  adatok  valódiságáért  felelősséget Szállító nem  vállalhat.  Kivételt  képeznek  azok  a megrendelések, amelyeknél  kifejezetten  ezen tulajdonságra hivatkozva történt írásbeli kommunikáció: megrendelés és visszaigazolás. 

 

12. Adatkezelés


Tájékoztatjuk  Megrendelőinket,  hogy  adataikat  a  szerződés  teljesítése  és  a  szerződés feltételeinek  későbbi  bizonyítása  érdekében  tároljuk.  Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve,  ha  a  szerződés  teljesítésekor  harmadik  fél  alvállalkozóként  közreműködik.  Az alvállalkozók  az  átadott  személyes  adatokat semmilyen  módon nem  jogosultak  megőrizni, felhasználni,  illetve  további  személyeknek  átadni.  Adatainak  kezelésekor  az  Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

13. Illetékes Bíróság


A  szerződéses  viszonyból  származó  bármely  jogvita  tekintetében  Felek  kikötik  és  alávetik magukat  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság,  illetve  -  amennyiben az eljárás  megyei  bírósági hatáskörbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az  irányadó.  Külföldi  székhelyű Megrendeli  esetén is a  magyar  szabályozást  tekintjük érvényesnek.

 

14. Érvényesség


Amennyiben  jelen  Általános  Üzletkötési  Feltételek  egyes  pontjai  részben  vagy  teljesen érvénytelenek  vagy  megvalósíthatatlanok  lennének,  illetve  ilyenné válnának, akkor  ez  nem érinti  a  többi  rendelkezést  és  a  teljes  jogügylet  érvényes  voltát.  Az  érvénytelen  vagy  nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

 

Megtisztelő megrendelését várja a Basic’s Online értékesítési csapata!

Kapcsolat

Elérhetőségek:

 

 

info@basic-online.hu

www.basic-online.hu

Tel.: +36(1)920 14 33

1225 Budapest, Bányalég utca 36-38.

Előnyeink

 

 

Teljeskörű cégellátás

30 éves szakmai tapasztalat

Rövid szállítási határidő

Alacsony ár

Kiváló minőség